ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Απαγορεύεται αυστηρώς και διώκεται ποινικά οποιαδήποτε αναδημοσίευση των κειμένων από την εκπαιδευτική πλατφόρμα σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο όπως Facebook, Instagram κτλ.

Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή και η χρήση σε άλλες πλατφόρμες εκμάθησης η σχολές. Όλα τα κείμενα είναι ιδιοκτησία των γραφείων ιδιωτικών ερευνών IPI και του ιδιωτικού ερευνητή Phillip Hatzis.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, χαρακτηριστικών, γραφικών και φωτογραφιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.ipi-detective.gr της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ιδιωτικού ερευνητή (https://detective-school.teachable.com/?_ga=2.1123637.586082068.1662042821-1343371902.1610195136) και του Phillip Hatzis και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς οποιαδήποτε παραβίαση ή χρήση περιεχομένου του δικτυακού τόπου χωρίς την άδεια του νομικού προσώπου που είναι ιδιοκτήτης κρίνεται ως παράνομη και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.


Οι τεχνικές επιτήρησης / παρακολούθησης που θα μάθετε σε αυτά τα μαθήματα είναι για νόμιμες υποθέσεις. Οι παράνομες παρακολουθήσεις απαγορεύονται και διώκονται ποινικά από το νόμο. Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών IPI και η σχολή IPI δεν ευθύνονται για τυχών παράνομες παρακολουθήσεις από σπουδαστές.Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Phillip Hatzis. 

Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλων ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.


Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου. 

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.


Προσωπικά Δεδομένα. 

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της εταιρείας τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/ συναίνεσής σας. 

Εξυπακούεται ότι διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ενώ είστε σε θέση να έχετε οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και να αιτηθείτε εγγράφως την άμεση διαγραφή των στοιχείων σας αλλά και τη διαγραφή σας. Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας, το γραφείο ιδιωτικών ερευνών IPI ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την ιστοσελίδα μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.ipi-detective.gr και την εκπαιδευτική πλατφόρμα https://detective-school.teachable.com/?_ga=2.1123637.586082068.1662042821-1343371902.1610195136 με τα μαθήματα ιδιωτικού ερευνητή και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία ώστε να σας ενημερώνει για νέα προϊόντα της, ίσως σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση [email protected]. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας γραφείων ιδιωτικών ερευνών IPI και εκπαιδευτική πλατφόρμα για μάθημα ιδιωτικού ερευνητή, προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.