Ποιος είναι ο εκπαιδευτής.O Phillip Hatzis είναι Ιδιωτικός Ερευνητής, και πτυχιούχος του AMU.

American Military University, West Virginia. 

 

Mε εξειδίκευση σε: 

Business Intelligence, Intelligence Collection, Intelligence Analysis, Counterintelligence, Terrorism and Counter-terrorism, Criminal Intelligence, Cyber Warfare, Interrogation. 


Τέσσερα χρόνια μόνιμος στον Αμερικάνικο στρατό με συμμετοχή στην επιχείρηση ‘Ασπίδα της Ερήμου’ και ‘Καταιγίδα της Ερήμου’  σε ειδική μονάδα συλλογής πληροφοριών. Μετά τον στρατό εργάστηκε σε διάφορες υπηρεσίες σε Αμερική και Ελλάδα.Γραφείο ιδιωτικών ερευνών IPI