Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Εγκληματολογία


Περιγραφή Μαθήματος: Αυτό το μάθημα παρέχει μια βαθύτερη εξερεύνηση της εγκληματολογίας, της μελέτης του εγκλήματος, των αιτίων του, των συνεπειών του και του ποινικού συστήματος. Οι φοιτητές θα εξετάσουν διάφορες θεωρίες, μεθόδους έρευνας και πρακτικές εφαρμογές με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα την πολύπλοκη φύση της εγκληματικής συμπεριφοράς και τις κοινωνικές απαντήσεις σε αυτή.


Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εγκληματολογία


Επισκόπηση της εγκληματολογίας ως επιστήμης

Ιστορική ανάπτυξη της εγκληματολογίας

Κύριες έννοιες και όροι

Θεωρίες της προέλευσης του εγκλήματος: Κλασικές, Βιολογικές, Ψυχολογικές και Κοινωνιολογικές προοπτικές


Ενότητα 2: Μεθοδολογίες Έρευνας στην Εγκληματολογία


Σχεδιασμός και μεθοδολογίες έρευνας στις εγκληματολογικές μελέτες

Τεχνικές συλλογής δεδομένων

Ηθικές σκέψεις στην εγκληματολογική έρευνα

Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων εγκλημάτων


Ενότητα 3: Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης


Δομή και λειτουργίες του ποινικού συστήματος

Αστυνομία, δικαστήρια και διορθωτικά κέντρα

Νομικές διαδικασίες και διαδικασίες εξισορρόπησης

Θέματα στην ποινική πολιτική


Ενότητα 4: Τυπολογίες Εγκλημάτων


Τύποι εγκλήματος: Βίαιο, περιουσιακό, λευκού γιακά, κυβερνοεγκληματικό, και οργανωμένο έγκλημα

Χαρακτηριστικά και τάσεις σε διάφορους τύπους εγκλήματος

Βικτιμολογία: Κατανόηση του ρόλου του θύματος στο έγκλημα


Ενότητα 5: Θεωρίες της Προέλευσης του Εγκλήματος


Κλασικές και νεοκλασικές θεωρίες

Βιολογικές και ψυχολογικές θεωρίες

Κοινωνιολογικές θεωρίες: Κοινωνική δομή, καταπίεση, κοινωνική μάθηση και ετικέτα θεωρίες

Σύγχρονες προοπτικές στην προέλευση του εγκλήματος


Ενότητα 6: Κοινωνικοί και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες


Φτώχεια, ανισότητα και έγκλημα

Συνοικίες και έγκλημα

Οικογένεια, επιρροή από συνομήλικους και έγκλημα

Χρήση ουσιών και εθισμός


Ενότητα 7: Παραβατικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος


Ορισμός της παραβατικότητας

Κοινωνικοί κανόνες, στίγμα και ετικέτα

Θεωρίες της παραβατικότητας

Στρατηγικές για τον κοινωνικό έλεγχο: Επίσημοι και άτυποι έλεγχοι


Ενότητα 8: Επικουρικές Δικαστικές Διαδικασίες


Η διαδικασία σύλληψης και καταγραφής

Δικαστικές διαδικασίες και δίκη

Καταδίκη και τιμωρία

Αποκατάσταση και επανένταξη


Ενότητα 9: Ειδικά Θέματα στην Εγκληματολογία


Τρομοκρατία και αντιτρομοκρατία

Κυβερνοεγκληματικότητα και ψηφιακή δικτύωση

Εγκλήματα μίσους και πράξεις που προέρχονται από προκαταλήψεις

Περιβαλλοντική εγκληματολογία και πράσινη εγκληματολογία


Ενότητα 10: Σύγχρονα Θέματα και Διαφωνίες


Μαζική φυλάκιση και οι συνέπειές της

Σχέσεις αστυνομίας-κοινότητας

Δικαιοστασία και εναλλακτικές λύσεις στη φυλάκιση

Διεθνής και συγκριτική εγκληματολογία


Ενότητα 11: Μελλοντικές Κατευθύνσεις στην Εγκληματολογία


Αναδυόμενες τάσεις και προκλήσεις

Προηγμένες τεχνολογίες και η επίδρασή τους στο έγκλημα

Ο ρόλος των εγκληματολόγων στην ανάπτυξη πολιτικής και μεταρρυθμίσεων

Ηθικές σκέψεις στην εγκληματολογική έρευνα και πρακτική


Ενότητα 12: Έργο Κεφαλαίου


Έρευνα έργου ή μελέτη περίπτωσης σχετικά με ένα συγκεκριμένο εγκληματολογικό θέμα

Παρουσίαση και συζήτηση των ευρημάτων

Ενσωμάτωση γνώσεων μαθήματος και πρακτικών εφαρμογών