Τα κεφάλαια είναι :


Τα Βασικά Lesson_1

Εισαγωγή στην θεωρία επιτήρησης.

Lesson_1

Οπτικό ακουστικό μάθημα.

Προετοιμασία για επιτήρηση. Lesson_2

Συλλογή πληροφοριών πριν την επιτήρηση, Προετοιμασία για επιτήρηση, Ενεργοποίηση επιτήρησης, Διαχείριση κίνδυνών, Ενημέρωση επιτήρησης, Κάψιμο της επιτήρησης. 

Lesson_2

Οπτικό ακουστικό μάθημα.

Επιτήρηση με τα πόδια. Lesson_3

Εδώ θα μιλήσουμε για το πώς γίνεται μία επιτήρηση με τα πόδια. Τακτικές επιτήρησης με τα πόδια. Ομάδα τριών (ΜΕΘΟΔΟΣ Α, Β, Γ) 

Lesson_3

Οπτικό ακουστικό μάθημα.

Επιτήρηση με τα πόδια II Lesson_4

Σε αυτό το μάθημα θα δείτε βίντεο με τεχνικές εκκαθάρισης γωνίας με τρία, δύο και ένα άτομο. Επίσης τεχνικές όταν ο στόχος σταματήσει μετά την γωνία.


Επιτήρηση με όχημα Lesson_5

Εδώ θα μιλήσουμε για το πώς γίνεται μία επιτήρηση με οχήματα.


Αρχές Κινητικής Συνέντευξης και Ανάκριση.

Συνέντευξη και Ανάκριση. Εισαγωγή.


Η μυστική έρευνα ως εργαλείο.


Αντί-Παρακολούθηση.


Συλλογή πληροφοριών απο ανοικτές πηγές. (OSINT)


Γλώσσα του σώματος.


Εγκληματολογία.


Συλλογή Πληροφοριών και Εθνική Ασφάλεια.


Συλλογή Πληροφοριών Τεχνικές και Εφαρμογές.